Söke’de Eski Tarih Yeniden Canlanıyor

Ana Sayfa » Söke » Söke’de Eski Tarih Yeniden Canlanıyor
Paylaş
Tarih : 11 Eylül 2015 - 11:52

soke_haberSöke Belediyesi tarafından Kemalpaşa Mahallesi’nde Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Kemalpaşa Mahallesi 2001 yılında İzmir 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla Kentsel Sit Alanı ilan edilmiştir. Kemalpaşa Mahallesi; Söke Kenti’nin tarihidir, kültürüdür, envanteridir, geleceğinin en önemli aktörlerinden birisidir.

“KİŞİYE ÖZEL HAREKET EDİLEMEZ”
Söke Belediyesi devleti temsil eden Mahalli İdare kuruluşudur ve verdiği kararları, yaptığı uygulamaları kanun ve nizam çerçevesinde, fen ve sanat kurallarına uygun, kent yaşayanlarının bütününe yönelik, kişisel menfaat gözetmeden, eşit ve ilkeli yürütmek zorundadır. Bu nedenledir ki Kemalpaşa Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nde kişiye özel hareket edilemez. Kişiye özel beklentilerde bulunup beklentileri karşılanmayınca Belediyenin verdiği bunca emeği kamuoyuna yanlış aktarmak hem Belediye’ye hem de tüm Söke halkına haksızlıktır.
Son dönemde bir yerel gazetede (YeniSöke Gazetesi) “Söke’nin en eski ve büyük konağı için hukuk mücadelesi başlattılar”, “Sokak Sağlıklaştırma Çalışması Binanın Ömrünü Kısaltacak”, “Tarihi Konak için Tretuar Mücadelesi Devam Ediyor”, “Sokaklar Sağlıklaştırılıyor, Konutlar Dökülüyor” başlıklı haberler üzerine Belediyemiz bilgilendirme ve düzeltme ihtiyacı duymuştur. Yapılan haberlerde kullanılan ifadelerin çoğu bilimsel ve teknik bilgilerden çok uzaktır.

“PROJE KANUN VE YÖNETMELİKLER IŞIĞINDA YÜRÜTÜLMEKTEDİR”
Söke Belediyesi tarafından Kemalpaşa Mahallesi’nde yapılan tüm proje ve uygulamalar 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan ilke kararları ve bağlı bulunduğu T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararlarına uygun olarak yapılmaktadır.

“KENTSEL SİT ALANI İÇİNDE KALDIRIM UYGULAMASI YOK”
Aydın KTVKK 25/05/2007 tarih 938 Sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Plan Notları ve yine Aydın KTVKK’ nın 28/01/2011 tarih, 3475 Sayılı kararı ile onaylanan “Sokak Sağlıklaştırma” Projesi doğrultusunda yapılmıştır. Hem Koruma Planında hem de Sokak Sağlıklaştırma projesinde söz konusu haberlerde konu edilen ilgili 269 Ada 26 Parselde bulunan tescilli yapının önünde kaldırım (tretuvar) uygulaması bulunmamaktadır. Sadece bu yapı değil, kentsel sit alanı içerisinde bulunan cadde ve sokakların hiçbirinde kaldırım (tretuvar) uygulaması bulunmamaktadır. Projede bulunmayan bir imalatın yerinde uygulanması söz konusu değildir. Yasaya ve mevzuata muhalefet oluşumunun içerisinde Söke Belediyesi’nin bulunması söz konusu değildir. Ayrıca Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır. Bununla birlikte parsele özel talep edilen uygulama; tüm proje ve uygulamalarda denetim ve yaptırım yetkisi bulunan Aydın KTVKK’nın 16/04/2015 tarih, 3790 sayılı kararıyla da red edilmiştir.

“KEMALPAŞA’DA TARİH YENİDEN CANLANIYOR”
Söke Belediyesi olarak bunun farkındalığıyla 2001 yılından bu yana “Kemalpaşa Mahallesi Koruma ve Yaşatma Projesi” başlığıyla birçok başarılı projeye imza atmıştır ve halen çalışmalarını sürdürmektedir.
Kemalpaşa Mahallesi Koruma ve Yaşatma Projesi kapsamında bugüne kadar 8 ev (337 ada-36 parsel, 337 ada-5 parsel, 333 ada-32 parsel, 337 ada-1 parsel, 333 ada-11 parsel, 336 ada-10 parsel, 333 ada-13 parsel, 309 ada-23 parsel) kamulaştırılmıştır. 6’sının restorasyon projesi onaylanmış, 2’si de onay aşamasındadır. Proje kapsamında; Avrupa Birliği Hibe Desteği ile “Koruma Amaçlı İnşaat Sektörüne Restorasyon Eğitimi ile Kalifiye Eleman Kazandırma Projesi” 28/02/2005- 28/01/2006 tarihleri arasında 186.000 Euro AB hibe desteğiyle 33 kişi restorasyon uygulaması konusunda eğitim almıştır. Nuhbey Konağı bu eğitim alan kursiyerlerce yapılmış ve restorasyon 2006 yılında tamamlanmıştır. Söke Belediyesi Konağın restorasyonu uygulamasında ” Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında BAŞARI ÖDÜLÜ ile onurlandırılmıştır.
Kemalpaşa Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi Alay Sokak, Gündoğdu Caddesi, Şehit Cafer Sokak, Çınar Sokak, Çetin Sokakları kapsamaktadır. Bu sokaklarda sokak sağlıklaştırma uygulamaları başarı ile uygulanmış ve uygulanmaya da devam etmektedir. Proje ile; tarihi, kültürel, geleneksel, mimari özellikleri taşıyan yapıların eski doku ve çevreyi oluşturan tüm elemanlarla birlikte mahallenin bir bütün olarak korunmasını ve mahalle insanının yaşamını sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda geliştirilmesine ivme kazandırabilecek alt yapı ve doku iyileştirme ile birlikte sağlıklı çevreye kavuşmasını, kültürel turizme açılımını sağlayacak faaliyetleri yürüterek mahallenin korunması ve yaşatılmasını amaçlamıştır.

“UZBEK KONAĞI’NDA RESTRASYON”
Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde; AB Projesi ile eğitim alan kursiyerler tarafından halen restorasyon uygulaması devam etmektedir. Kemalpaşa Mahallesi Alay Sokak’ta bulunan görkemli yapılardan biri olan Uzbek Konağı gerçekleştirilen restorasyon ile yeniden ayağa kaldırılıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müştereken Mübadele ve Göç Müzesi olarak kullanıma açılması planlanmaktadır.

SPONSOR REKLAMLAR

image

BENZER HABERLER

Söke Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Söke Belediyesi tarafından yürütülen yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Söke merkezde sezona hızlı giren Söke Belediyesi Futbol

Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz